ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC GIAO LƯU VỚI ĐƠN VỊ ĐOÀN XÃ LIÊN HÀ, RÈN LUYỆN THỂ LỰC, THỂ DỤC THỂ THAO

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC GIAO LƯU VỚI ĐƠN VỊ ĐOÀN XÃ LIÊN HÀ, RÈN LUYỆN THỂ LỰC, THỂ DỤC THỂ THAO

 •   10/10/2022 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Đoàn trường THPT Tân Hà và Đoàn xã Liên Hà là hai đơn vị kết nghĩa từ năm 2008 đến nay; qua 14 năm kết nghĩa, giữa hai đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó.
CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG TRANG BỊ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

 •   10/11/2022 07:04:00 AM
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là giảng dạy về kiến thức hàn lâm mà phải song song đó là giáo dục và rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho học sinh. Không những thế, có rất nhiều kỹ năng thực hành xã hội chỉ ở trường học mới có thể rèn luyện cho các em học sinh. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh là trách nhiệm của nhà trường.
THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN NĂM 2022

THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN TUỔI VỊ THÀNH NIÊN NĂM 2022

 •   25/10/2022 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 2264
 •   Phản hồi: 0
Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh hưởng đến cả tương lai sự nghiệp của các em, đến chất lượng dân số của toàn xã hội
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 12A6 - GIỚI THIỆU SÁCH ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ ƯỚC MƠ

 •   21/10/2022 11:20:00 AM
 •   Đã xem: 996
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 12A5 - GIỚI THIỆU SÁCH TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU

 •   21/10/2022 11:19:00 AM
 •   Đã xem: 1444
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 12A3 - GIỚI THIỆU SÁCH BẮT ĐẦU TỪ ĐAM MÊ

 •   21/10/2022 11:17:00 AM
 •   Đã xem: 2145
 •   Phản hồi: 1
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 12A1 - GIỚI THIỆU SÁCH HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

 •   21/10/2022 11:15:00 AM
 •   Đã xem: 1861
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A7 - GIỚI THIỆU SÁCH NHÀ GIẢ KIM

 •   21/10/2022 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 1567
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A5 - GIỚI THIỆU SÁCH MÓN QUÀ TỪ CÁNH CHIM

 •   21/10/2022 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 1695
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A4 - GIỚI THIỆU SÁCH HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH

 •   21/10/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”.
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A3 - GIỚI THIỆU SÁCH BẠN CHỈ SỐNG MỘT LẦN

 •   21/10/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 908
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A2 - GIỚI THIỆU SÁCH CHÚ BÉ RẮC RỐI

 •   21/10/2022 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 2931
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 11A1 - GIỚI THIỆU SÁCH TUỔI TRẺ KHÔNG TRÌ HOÃN

 •   21/10/2022 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 1381
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 10A6 - GIỚI THIỆU SÁCH TRUYỆN KIỀU

 •   21/10/2022 02:51:00 AM
 •   Đã xem: 2199
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”.
LỚP 10A4 – GIỚI THIỆU QUYỂN SÁCH TRÊN BỤC GIẢNG

LỚP 10A4 – GIỚI THIỆU QUYỂN SÁCH TRÊN BỤC GIẢNG

 •   21/10/2022 02:41:00 AM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”.
Anh dep sach tacgiavn

LỚP 10A3 – GIỚI THIỆU QUYỂN SÁCH CON CHIM XANH BIẾC BAY VỀ

 •   20/10/2022 11:21:00 PM
 •   Đã xem: 864
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB – GV – CNV và các em HS vai trò, tầm quan trọng của việc đọc và học tập suốt đời, biết sống, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, rèn luyện kỹ năng thuyết trình cho các em học sinh, tăng cường niềm đam mê đọc sách. Thư viện Trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đoàn Trường THPT Tân Hà lập Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video “cảm nhận sâu sắc về cuốn sách” hưởng ứng tuần lễ “học tập suốt đời”
THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; KÝ CAM KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG

THPT TÂN HÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; KÝ CAM KẾT AN TOÀN GIAO THÔNG

 •   13/09/2022 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 3014
 •   Phản hồi: 0
Nằm trong kế hoạch tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho học sinh các cấp dịp đầu năm học mới, sáng ngày 12/9/2022 trường THPT Tân Hà đã phối hợp với Đội CSGT-TTCĐ huyện Lâm Hà để tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ký cam kết thực hiện ATGT cho học sinh của trường
ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN HÀ ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TÂN HÀ ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   29/08/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về Công tác Tuyên truyền năm 2022. Trong đó, nội dung tổ chức tuyên truyền, thảo luận cuốn sách về Bác được triển khai trong các cấp bộ Đoàn toàn huyện. Để công tác tuyên truyền các cuốn sách về Bác được triển khai sâu rộng tới đoàn viên thanh niên, Ban thường vụ Huyện đoàn đã ra công văn số: 18 - CV/ĐTN về việc tổ chức tuyên truyền, thảo luận cuốn sách về Bác trong các cấp bộ Đoàn huyện
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 •   29/08/2022 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 1332
 •   Phản hồi: 0
Theo đề nghị tại văn bản số 209 ngày 21/7/2022 của Công ty cổ phần đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam, Thực hiện công văn 1584 của Sở GDĐT Tỉnh Lâm Đồng ngày 28/7/2022 về việc tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trường THPT Tân Hà đã tổ chức xét chọn và chọn ra 50 học sinh (Gồm 25 học sinh là dân tộc thiểu số và 25 học sinh có sổ hộ nghèo, cận nghèo) để tổ chức trao sách giáo khoa 10 bộ Cánh diều;

Các tin khác

TRAI
PHAI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây